Daag ons uit!

Met minimale inspanning voor maximaal resultaat.

Wij houden ons bezig met de productielaag in de organisatie, u als manager weet zelf wel hoe u het management moet structureren. Vooral de “werkvloer” geeft uitdagingen. Hierin zijn wij een partner met ervaring die kunnen helpen de processen te optimaliseren.

Veiligheid, kwaliteit en productiviteit.

Medewerker op de werkvloer heeft grote behoefte aan duidelijkheid, structuur en handvatten die in “zijn / haar” taal geschreven zijn. Leesbaar, begrijpelijk en uitvoerbaar. Voor de meesten zijn deze informatiestructuren vanzelfsprekend en hanteerbaar. Dit zijn op de werkvloer de toppers. Om deze werknemers te helpen de andere werknemers te motiveren om de zelfde handelingen te verrichten binnen de daarvoor gestelde tijden volgens de geldende regels en (veiligheid)procedures zijn standaard werkwijzen een must. Hier helpen wij uw onderneming met ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

Opleidingen en trainingen

Iedere medewerker behoort op zijn/haar werkplek de benodigde skills te beheersen. Door deze concreet in kaart te brengen, kunt u hier op zeer korte termijn toetsen of hieraan voldaan wordt. Werkplek inventarisatie Optuigen Skill matrix Observeren en beoordelen Aftoetsen en certificeren Registreren In het kort de voor te stellen stappen om deze implementatie bij u door te voeren binnen een zeer acceptabele tijd waarbij U altijd inzicht heeft in de inzichten voor wat betreft de Skills van al uw medewerkers.

Productie documentatie

Of het nu gaat om een machine- handboek of een eenpuntsles, de manier hoe deze geschreven is, is voor de medewerker het omslagpunt om hier wel of niet begrijpelijk mee om te gaan. Niet voor niets wordt er veel gesproken over de misvattingen bij de uitvoeringen van de regels en procedures. Door juist deze uitdagingen in kaart te brengen en samen met de medewerkers structuur te geven zal de samenwerking een grote positieve wending geven.

Proces optimalisatie

Een voortdurend process dat goed is doordacht. Alle disciplines hebben baat bij capabel processen. Een ieder weet dat dit een lastig proces kan zijn en dat daarbij veel hulpvragen gesteld gaan worden. Heldere communicatie en documentatie is voor de werknemers op de werkvloer essentieel. Wij hebben ons als doel gesteld iedere werknemer van elk niveau hierin te kunnen voorzien.
Bent u genoodzaakt te excelleren in de operationele bedrijfsvoering, c.q. het exploiteren van transformatieprocessen en voortbrengingssystemen? Tegelijkertijd belast sneller nieuwe producten en diensten op de markt brengen die waarde toevoegen voor de klant van de klant? Optimaliseren én innoveren zijn onze dagelijkse werkzaamheden “op de werkvloer!” Henni Stalknecht

Daag ons uit!

Met minimale inspanning voor maximaal resultaat.

Wij houden ons bezig met de productielaag in de organisatie, u als manager weet zelf wel hoe u het management moet structureren. Vooral de “werkvloer” geeft uitdagingen. Hierin zijn wij een partner met ervaring die kunnen helpen de processen te optimaliseren.

Veiligheid, kwaliteit en

productiviteit.

Medewerker op de werkvloer heeft grote behoefte aan duidelijkheid, structuur en handvatten die in “zijn / haar” taal geschreven zijn. Leesbaar, begrijpelijk en uitvoerbaar. Voor de meesten zijn deze informatiestructuren vanzelfsprekend en hanteerbaar. Dit zijn op de werkvloer de toppers. Om deze werknemers te helpen de andere werknemers te motiveren om de zelfde handelingen te verrichten binnen de daarvoor gestelde tijden volgens de geldende regels en (veiligheid)procedures zijn standaard werkwijzen een must. Hier helpen wij uw onderneming met ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

Opleidingen en

trainingen

Iedere medewerker behoort op zijn/haar werkplek de benodigde skills te beheersen. Door deze concreet in kaart te brengen, kunt u hier op zeer korte termijn toetsen of hieraan voldaan wordt. Werkplek inventarisatie Optuigen Skill matrix Observeren en beoordelen Aftoetsen en certificeren Registreren In het kort de voor te stellen stappen om deze implementatie bij u door te voeren binnen een zeer acceptabele tijd waarbij U altijd inzicht heeft in de inzichten voor wat betreft de Skills van al uw medewerkers.

Productie documentatie

Of het nu gaat om een machine- handboek of een eenpuntsles, de manier hoe deze geschreven is, is voor de medewerker het omslagpunt om hier wel of niet begrijpelijk mee om te gaan. Niet voor niets wordt er veel gesproken over de misvattingen bij de uitvoeringen van de regels en procedures. Door juist deze uitdagingen in kaart te brengen en samen met de medewerkers structuur te geven zal de samenwerking een grote positieve wending geven.

Proces optimalisatie

Een voortdurend process dat goed is doordacht. Alle disciplines hebben baat bij capabel processen. Een ieder weet dat dit een lastig proces kan zijn en dat daarbij veel hulpvragen gesteld gaan worden. Heldere communicatie en documentatie is voor de werknemers op de werkvloer essentieel. Wij hebben ons als doel gesteld iedere werknemer van elk niveau hierin te kunnen voorzien.
Bent u genoodzaakt te excelleren in de operationele bedrijfsvoering, c.q. het exploiteren van transformatieprocessen en voortbrengingssystemen? Tegelijkertijd belast sneller nieuwe producten en diensten op de markt brengen die waarde toevoegen voor de klant van de klant? Optimaliseren én innoveren zijn onze dagelijkse werkzaamheden “op de werkvloer!” Henni Stalknecht

Daag ons uit!

Met minimale inspanning voor maximaal

resultaat.

Wij houden ons bezig met de productielaag in de organisatie, u als manager weet zelf wel hoe u het management moet structureren. Vooral de “werkvloer” geeft uitdagingen. Hierin zijn wij een partner met ervaring die kunnen helpen de processen te optimaliseren.

Veiligheid, kwaliteit

en productiviteit.

Medewerker op de werkvloer heeft grote behoefte aan duidelijkheid, structuur en handvatten die in “zijn / haar” taal geschreven zijn. Leesbaar, begrijpelijk en uitvoerbaar. Voor de meesten zijn deze informatiestructuren vanzelfsprekend en hanteerbaar. Dit zijn op de werkvloer de toppers. Om deze werknemers te helpen de andere werknemers te motiveren om de zelfde handelingen te verrichten binnen de daarvoor gestelde tijden volgens de geldende regels en (veiligheid)procedures zijn standaard werkwijzen een must. Hier helpen wij uw onderneming met ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

Opleidingen en trainingen

Iedere medewerker behoort op zijn/haar werkplek de benodigde skills te beheersen. Door deze concreet in kaart te brengen, kunt u hier op zeer korte termijn toetsen of hieraan voldaan wordt. Werkplek inventarisatie Optuigen Skill matrix Observeren en beoordelen Aftoetsen en certificeren Registreren In het kort de voor te stellen stappen om deze implementatie bij u door te voeren binnen een zeer acceptabele tijd waarbij U altijd inzicht heeft in de inzichten voor wat betreft de Skills van al uw medewerkers.

Productie documentatie

Of het nu gaat om een machine-handboek of een eenpuntsles, de manier hoe deze geschreven is, is voor de medewerker het omslagpunt om hier wel of niet begrijpelijk mee om te gaan. Niet voor niets wordt er veel gesproken over de misvattingen bij de uitvoeringen van de regels en procedures. Door juist deze uitdagingen in kaart te brengen en samen met de medewerkers structuur te geven zal de samenwerking een grote positieve wending geven.

Proces optimalisatie

Een voortdurend process dat goed is doordacht. Alle disciplines hebben baat bij capabel processen. Een ieder weet dat dit een lastig proces kan zijn en dat daarbij veel hulpvragen gesteld gaan worden. Heldere communicatie en documentatie is voor de werknemers op de werkvloer essentieel. Wij hebben ons als doel gesteld iedere werknemer van elk niveau hierin te kunnen voorzien.
Bent u genoodzaakt te excelleren in de operationele bedrijfsvoering, c.q. het exploiteren van transformatieprocessen en voortbrengingssystemen? Tegelijkertijd belast sneller nieuwe producten en diensten op de markt brengen die waarde toevoegen voor de klant van de klant? Optimaliseren én innoveren zijn onze dagelijkse werkzaamheden “op de werkvloer!” Henni Stalknecht