Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Van star naar flexibel.

In de huidige tijd is een vaste werkplek niet veel meer aan de orde, medewerkers worden flexibel opgeleid en moeten de specialistische vaardigheden op meerdere werkplekken kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van leerinterventies afgestemd op de opnamecapaciteit van uw medewerkers om ervoor te zorgen dat training en opleiding wordt gedragen. Wij maken gebruik van verschillende pedagogisch didactische trainingsvormen. Laat u informeren. Product(ie) documentatie Of het nu gaat om een machine-handboek of een eenpuntsles, de manier hoe deze geschreven is, is voor de medewerker het omslagpunt om hier wel of niet begrijpelijk mee om te gaan. Niet voor niets wordt er veel gesproken over de misvattingen bij de uitvoeringen van de regels en procedures.Door juist deze uitdagingen in kaart te brengen en samen met de medewerkers structuur te geven zal de samenwerking een grote positieve wending geven Proces optimalisatie Een voortdurend proces dat goed is doordacht. Alle disciplines hebben baat bij capabele processen. Een ieder weet dat dit een lastig proces kan zijn en dat daarbij veel hulpvragen gesteld gaan worden. Heldere communicatie en documentatie is voor de werknemers op de werkvloer essentieel. Wij hebben ons als doel gesteld iedere werknemer van elk niveau hierin te kunnen voorzien. Informatie omschrijven is niet zo simpel als het lijkt. Informatie kan op veel verschillende manieren worden overgebracht, het gaat om de acceptatie van deze informatie om deze daadwerkelijk geldend te maken. De manier die gekozen wordt is individueel en bestaat uit één of meerdere vormen. Voorbeelden hiervan zijn: Machine Specifieke Opleiding (MSO) boeken, Job Specifieke Opleiding (JSO) boeken, Standaard Werkwijzen (SWW), Out Of Control Action Plannen (OCAP), Procedurebeschrijvingen, Werkplek Vaardigheden Toetsing (Skill Matrix),

Need to know or

nice to know?

Bent u genoodzaakt te excelleren in

de operationele bedrijfsvoering, c.q.

het exploiteren van

transformatieprocessen en

voortbrengingssystemen?

Tegelijkertijd belast sneller nieuwe

producten en diensten op de markt

brengen die waarde toevoegen voor

de klant van de klant?

Optimaliseren én innoveren zijn onze

dagelijkse werkzaamheden,

trainingen en documentatie “op de

werkvloer!”

U wist niet dat u ons nodig had!
Handboeken
Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Van star naar flexibel.

In de huidige tijd is een vaste werkplek niet veel meer aan de orde, medewerkers worden flexibel opgeleid en moeten de specialistische vaardigheden op meerdere werkplekken kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van leerinterventies afgestemd op de opnamecapaciteit van uw medewerkers om ervoor te zorgen dat training en opleiding wordt gedragen. Wij maken gebruik van verschillende pedagogisch didactische trainingsvormen. Laat u informeren. Product(ie) documentatie Of het nu gaat om een machine-handboek of een eenpuntsles, de manier hoe deze geschreven is, is voor de medewerker het omslagpunt om hier wel of niet begrijpelijk mee om te gaan. Niet voor niets wordt er veel gesproken over de misvattingen bij de uitvoeringen van de regels en procedures.Door juist deze uitdagingen in kaart te brengen en samen met de medewerkers structuur te geven zal de samenwerking een grote positieve wending geven Proces optimalisatie Een voortdurend proces dat goed is doordacht. Alle disciplines hebben baat bij capabele processen. Een ieder weet dat dit een lastig proces kan zijn en dat daarbij veel hulpvragen gesteld gaan worden. Heldere communicatie en documentatie is voor de werknemers op de werkvloer essentieel. Wij hebben ons als doel gesteld iedere werknemer van elk niveau hierin te kunnen voorzien. Informatie omschrijven is niet zo simpel als het lijkt. Informatie kan op veel verschillende manieren worden overgebracht, het gaat om de acceptatie van deze informatie om deze daadwerkelijk geldend te maken. De manier die gekozen wordt is individueel en bestaat uit één of meerdere vormen. Voorbeelden hiervan zijn: Machine Specifieke Opleiding (MSO) boeken, Job Specifieke Opleiding (JSO) boeken, Standaard Werkwijzen (SWW), Out Of Control Action Plannen (OCAP), Procedurebeschrijvingen, Werkplek Vaardigheden Toetsing (Skill Matrix),

Need to know or

nice to know?

Bent u genoodzaakt te excelleren in de

operationele bedrijfsvoering, c.q. het

exploiteren van transformatieprocessen en

voortbrengingssystemen?

Tegelijkertijd belast sneller nieuwe producten

en diensten op de markt brengen die waarde

toevoegen voor de klant van de klant?

Optimaliseren én innoveren zijn onze

dagelijkse werkzaamheden, trainingen en

documentatie “op de werkvloer!”

U wist niet dat u ons nodig had!
Handboeken