Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Van star naar flexibel.

In de huidige tijd is een vaste werkplek niet veel meer aan de orde, medewerkers worden flexibel opgeleid en moeten de specialistische vaardigheden op meerdere werkplekken kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van leerinterventies afgestemd op de opnamecapaciteit van uw medewerkers om ervoor te zorgen dat training en opleiding wordt gedragen. Wij maken gebruik van verschillende pedagogisch didactische trainingsvormen. Laat u informeren. Productie documentatie Of het nu gaat om een machine-handboek of een eenpuntsles, de manier hoe deze geschreven is, is voor de medewerker het omslagpunt om hier wel of niet begrijpelijk mee om te gaan. Niet voor niets wordt er veel gesproken over de misvattingen bij de uitvoeringen van de regels en procedures.Door juist deze uitdagingen in kaart te brengen en samen met de medewerkers structuur te geven zal de samenwerking een grote positieve wending geven Proces optimalisatie Een voortdurend process dat goed is doordacht. Alle disciplines hebben baat bij capabele processen. Een ieder weet dat dit een lastig proces kan zijn en dat daarbij veel hulpvragen gesteld gaan worden. Heldere communicatie en documentatie is voor de werknemers op de werkvloer essentieel. Wij hebben ons als doel gesteld iedere werknemer van elk niveau hierin te kunnen voorzien. Informatie omschrijven is niet zo simpel als het lijkt. Informatie kan op veel verschillende manieren worden overgebracht, het gaat om de acceptatie van deze informatie om deze daadwerkelijk geldend te maken. De manier die gekozen wordt is individueel en bestaat uit één of meerdere vormen. Voorbeelden hiervan zijn: Machine Specifieke Opleiding (MSO) boeken, Job Specifieke Opleiding (JSO) boeken, Standaard Werkwijzen (SWW), Out Of Control Action Plannen (OCAP), Procedurebeschrijvingen, Werkplek Vaardigheden Toetsing (Skill Matrix), Enz. enz.
De informatie wordt niet gelezen, waarom? Het is de schrijfwijze en de concreetheid van de inhoud die acceptatie maakt of breekt. In vele gevallen zijn het juist die “kleine lettertjes” die het verschil maken tussen een uitvoerbare of onmogelijke handeling of volgen van een procedure.

Need to know or

nice to know?

Bent u genoodzaakt te

excelleren in de operationele

bedrijfsvoering, c.q. het

exploiteren van

transformatieprocessen en

voortbrengingssystemen?

Tegelijkertijd belast sneller

nieuwe producten en

diensten op de markt

brengen die waarde

toevoegen voor de klant van

de klant?

Optimaliseren én innoveren

zijn onze dagelijkse

werkzaamheden, trainingen

en documentatie “op de

werkvloer!”

Henni Stalknecht
Handboeken
Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Van star naar flexibel.

In de huidige tijd is een vaste werkplek niet veel meer aan de orde, medewerkers worden flexibel opgeleid en moeten de specialistische vaardigheden op meerdere werkplekken kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van leerinterventies afgestemd op de opnamecapaciteit van uw medewerkers om ervoor te zorgen dat training en opleiding wordt gedragen. Wij maken gebruik van verschillende pedagogisch didactische trainingsvormen. Laat u informeren. Productie documentatie Of het nu gaat om een machine-handboek of een eenpuntsles, de manier hoe deze geschreven is, is voor de medewerker het omslagpunt om hier wel of niet begrijpelijk mee om te gaan. Niet voor niets wordt er veel gesproken over de misvattingen bij de uitvoeringen van de regels en procedures.Door juist deze uitdagingen in kaart te brengen en samen met de medewerkers structuur te geven zal de samenwerking een grote positieve wending geven Proces optimalisatie Een voortdurend process dat goed is doordacht. Alle disciplines hebben baat bij capabele processen. Een ieder weet dat dit een lastig proces kan zijn en dat daarbij veel hulpvragen gesteld gaan worden. Heldere communicatie en documentatie is voor de werknemers op de werkvloer essentieel. Wij hebben ons als doel gesteld iedere werknemer van elk niveau hierin te kunnen voorzien. Informatie omschrijven is niet zo simpel als het lijkt. Informatie kan op veel verschillende manieren worden overgebracht, het gaat om de acceptatie van deze informatie om deze daadwerkelijk geldend te maken. De manier die gekozen wordt is individueel en bestaat uit één of meerdere vormen. Voorbeelden hiervan zijn: Machine Specifieke Opleiding (MSO) boeken, Job Specifieke Opleiding (JSO) boeken, Standaard Werkwijzen (SWW), Out Of Control Action Plannen (OCAP), Procedurebeschrijvingen, Werkplek Vaardigheden Toetsing (Skill Matrix), Enz. enz.
De informatie wordt niet gelezen, waarom? Het is de schrijfwijze en de concreetheid van de inhoud die acceptatie maakt of breekt. In vele gevallen zijn het juist die “kleine lettertjes” die het verschil maken tussen een uitvoerbare of onmogelijke handeling of volgen van een procedure.

Need to know or

nice to know?

Bent u genoodzaakt te excelleren in

de operationele bedrijfsvoering, c.q.

het exploiteren van

transformatieprocessen en

voortbrengingssystemen?

Tegelijkertijd belast sneller nieuwe

producten en diensten op de markt

brengen die waarde toevoegen voor

de klant van de klant?

Optimaliseren én innoveren zijn

onze dagelijkse werkzaamheden,

trainingen en documentatie “op de

werkvloer!”

Henni Stalknecht
Handboeken