Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Welke leervorm moet ik

gebruiken, en hoe?

De leerdoelen moeten duidelijk zijn, de leermomenten

concreet en het verwachte doel duidelijk. Hiervoor

gebruiken wij een breed scala aan didactische

gereedschappen met een hoog pedagogisch gehalte.

Met deze mogelijkheden zijn ook uw leerdoelen binnen

handbereik.

Informatie omschrijven is niet zo simpel als het lijkt. Informatie kan op veel verschillende manieren worden overgebracht, het gaat om de acceptatie van deze informatie om deze daadwerkelijk geldend te maken. De manier die gekozen wordt is individueel en bestaat uit één of meerdere vormen. Voorbeelden hiervan zijn: Machine Specifieke Opleiding (MSO) boeken, Job Specifieke Opleiding (JSO) boeken, Standaard Werkwijzen (SWW), Out Of Control Action Plannen (OCAP), Procedurebeschrijvingen, Werkplek Vaardigheden Toetsing (Skill Matrix), Enz. enz.
De informatie wordt niet gelezen, waarom? Het is de schrijfwijze en de concreetheid van de inhoud die acceptatie maakt of breekt. In vele gevallen zijn het juist die “kleine lettertjes” die het verschil maken tussen een uitvoerbare of onmogelijke handeling of volgen van een procedure.
Leervormen
Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Welke leervorm moet ik

gebruiken, en hoe?

De leerdoelen moeten duidelijk zijn, de

leermomenten concreet en het verwachte doel

duidelijk. Hiervoor gebruiken wij een breed scala aan

didactische gereedschappen met een hoog

pedagogisch gehalte. Met deze mogelijkheden zijn

ook uw leerdoelen binnen handbereik.

Informatie omschrijven is niet zo simpel als het lijkt. Informatie kan op veel verschillende manieren worden overgebracht, het gaat om de acceptatie van deze informatie om deze daadwerkelijk geldend te maken. De manier die gekozen wordt is individueel en bestaat uit één of meerdere vormen. Voorbeelden hiervan zijn: Machine Specifieke Opleiding (MSO) boeken, Job Specifieke Opleiding (JSO) boeken, Standaard Werkwijzen (SWW), Out Of Control Action Plannen (OCAP), Procedurebeschrijvingen, Werkplek Vaardigheden Toetsing (Skill Matrix), Enz. enz.
De informatie wordt niet gelezen, waarom? Het is de schrijfwijze en de concreetheid van de inhoud die acceptatie maakt of breekt. In vele gevallen zijn het juist die “kleine lettertjes” die het verschil maken tussen een uitvoerbare of onmogelijke handeling of volgen van een procedure.
Leervormen