Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Wij zijn er voor U!

Met minimale inspanning voor maximaal resultaat. Wij houden ons bezig met de productielaag in de organisatie, U als manager weet zelf wel hoe u het management moet structureren. Vooral de werkvloergeeft uitdagingen. Hierin zijn wij een partner met ervaring die kunnen helpen de processen te optimaliseren. Opleidingen en trainingen Opleidingen en trainingenIedere medewerker behoort op zijn/haar werkplek de benodigde skills te beheersen. Door deze concreet in kaart te brengen, kunt u hier op zeer korte termijn toetsen of hieraan voldaan wordt. Werkplek inventarisatie Optuigen Skill matrix Observeren en beoordelen Aftoetsen en certificeren Registreren In het kort de voor te stellen stappen om deze implementatie bij u door te voeren binnen een zeer acceptabele tijd waarbij U altijd inzicht heeft in de inzichten voor wat betreft de Skills van al uw medewerkers.
Veiligheid, kwaliteit en productiviteit. Medewerker op de werkvloer heeft grote behoefte aan duidelijkheid, structuur en handvatten die in “zijn / haar” taal geschreven zijn. Leesbaar, begrijpelijk en uitvoerbaar.
Opleiding en training
Ten4QEducators Training and learning innovators
© 2020 - Ten4Q Trainers and Educators

Wij zijn er voor U!

Met minimale inspanning voor maximaal resultaat. Wij houden ons bezig met de productielaag in de organisatie, U als manager weet zelf wel hoe u het management moet structureren. Vooral de werkvloergeeft uitdagingen. Hierin zijn wij een partner met ervaring die kunnen helpen de processen te optimaliseren. Opleidingen en trainingen Opleidingen en trainingenIedere medewerker behoort op zijn/haar werkplek de benodigde skills te beheersen. Door deze concreet in kaart te brengen, kunt u hier op zeer korte termijn toetsen of hieraan voldaan wordt. Werkplek inventarisatie Optuigen Skill matrix Observeren en beoordelen Aftoetsen en certificeren Registreren In het kort de voor te stellen stappen om deze implementatie bij u door te voeren binnen een zeer acceptabele tijd waarbij U altijd inzicht heeft in de inzichten voor wat betreft de Skills van al uw medewerkers.
Veiligheid, kwaliteit en productiviteit. Medewerker op de werkvloer heeft grote behoefte aan duidelijkheid, structuur en handvatten die in “zijn / haar” taal geschreven zijn. Leesbaar, begrijpelijk en uitvoerbaar.
Opleiding en training